Gmina Czarnocin wita!

Gmina Czarnocin ma charakter typowo rolniczy, znaczną część jej powierzchni stanowią użytki rolne – ok. 86%, a z pracy w rolnictwie utrzymuje się blisko 70% ludności. Niemniej jednak na terenie Gminy funkcjonują liczne zakłady produkcyjne i usługowe z różnych branż. Do największych należą m.in.: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Milkpol” zajmujące się skupem i przetwórstwem mleka oraz firma „AGRO-Kocięba” zajmująca się produkcją pasz i koncentratów oraz handlem artykułami rolnymi.

Do walorów turystycznych obszaru gminy zaliczyć należy położone przy rzece Wolbórce lasy oraz zbiorniki retencyjne powstałe w jej dolinie, wokół których stworzono teren rekreacyjny, i umożliwia się rozwój budownictwa na działkach budowlanych o powierzchni 900-1000m2 uzbrojonych w niezbędne media.

Ciekawą atrakcję stanowi organizowany corocznie przez miejscową młodzież zrzeszoną w kole Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych rajd „Wiosna w Czarnocinie”. Atrakcyjność Gminy Czarnocin wzbogacają też znajdujące się tutaj zabytki, wśród których występuje szereg obiektów mieszkaniowych, gospodarczych i sakralnych o walorach zabytkowych.